วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

ประวัติปลาหางนกยูง

 จุดกำเนิดเดิมของปลาหางนกยูงอยู่ทางพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา ใต้และเกาะที่อยู่ห่างชายฝั่งออกไป(รวมถึง ทรีนีแดดและบาร์บาโด็ด)  ปลาหางนกยูงนั้นด้วยความสามารถในการปรับตัวของปลาหางนกยูงไม่ว่าจะอยู่ที่ใด บนโลกนี้ และการมีความหลากหลายในส่วนของกรรมพันธุ์และการถ่ายทอด ทำให้ปลาหางนกยูงเป็นที่ชื่นชอบและนิยมอย่างแพร่หลาย